Waarden in een stripverhaal

Artikel: Freddy Van Eeckhout, tekeningen van Marco Paulo, scenario van Thierry Robberecht

Het stripverhaal “Thomas vertrekt in operatie” toont wat diversiteit betekent voor Defensie. Het stripverhaal met tekeningen van Marco Paulo laat zien hoe sergeant Thomas zich voorbereidt en vertrekt in operatie. Het scenario van Thierry Robberecht vertelt hoe je als militair op buitenlandse missie in aanraking komt met discriminatie, racisme en vooroordelen en hoe je daarmee omgaat. Het illustreert ook de waarden van de militair (eergevoel, integriteit, inzet, loyaliteit, moed, plichtsbesef en respect). Met dit initiatief moeten jonge militairen actief nadenken over de waarden van een militair en hoe belangrijk ze zijn in hun acties tijdens operaties.

Alle militairen in basisopleiding krijgen een exemplaar van de strip. De strip zal ook als tool worden gebruikt voor de Joint Individual Common Core Skills (JICCS).

In elke HR Topics vind je twee pagina’s van ‘Thomas vertrekt in operatie’. De hele strip vind je op de intranetsite van Waarden van Defensie.

Ziekte, invaliditeit of overlijden
Ziekte, invaliditeit of overlijden
Defensie als lerende organisatie
Defensie als lerende organisatie
Mutatieplanning
Mutatieplanning