Voorbereiding op de nieuwe professionele evaluatie

Tekst: Danny SNELDERS

Op 1 januari 2020 treedt voor de militairen een nieuw systeem van professionele evaluatie in werking. De krachtlijnen ervan werden vorig jaar al kort uitgelegd tijdens de road shows van DG HR (briefing is beschikbaar op het intranet).

De nieuwe professionele evaluatie zal bestaan uit drie luiken:

Een statutaire evaluatie die zal aantonen of een personeelslid voldoet aan de vijf generieke competenties die verbonden zijn aan de hoedanigheid van militair. Zoals de naam aangeeft, kan dit luik eventuele statutaire gevolgen met zich meebrengen;

Een postevaluatie die nagaat hoe de militair zijn functie vervult en die eventueel aanleiding kan geven tot extra begeleidingsmaatregelen;

Een potentieelevaluatie van het potentieel waarbij, op basis van een aantal competenties, wordt nagegaan wat de militair in zijn mars heeft en over welke capaciteiten hij beschikt die nuttig kunnen zijn voor zijn verdere loopbaan.

De volledige professionele evaluatie komt in een latere editie van HR Topics nog uitgebreid aan bod.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Om de evaluatie van onze militairen in de toekomst zo goed mogelijk te laten verlopen, is een goede voorbereiding cruciaal. Alle toekomstige evaluatoren zullen daarom gevormd worden.

De vorming wordt gegeven door ervaren trainers van de cel “People Management Skills” van de KMS, gespecialiseerd in trainingen voor evaluatie- en communicatietechnieken, en door instructeurs van het departement CIS-Adm, vertrouwd met het aanleren van reglementen en procedures.

Ze bestaat uit drie modules van telkens één dag en omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. In het praktisch gedeelte ligt de nadruk op het leren toepassen van het concept aan de hand van verschillende voorbeelden.

De resultaten van de professionele evaluatie hebben een belangrijke invloed op de toekomst van de militair. Een evaluator moet dus de nodige maturiteit, inzicht en professionele ervaring hebben. Daarom zal een evaluator minstens een adjudant (of gelijkwaardig) zijn, geslaagd voor de vorming “hoofd onderofficier” (HOO). Het spreekt voor zich dat de directe chef een cruciale rol zal blijven spelen in het evaluatieproces, maar daarover meer in een later artikel.

Meer dan 6000 militairen moeten gevormd worden

De modules zullen tussen maart 2019 en juni 2020 op een dertigtal plaatsen, verspreid over gans België, gegeven worden. Een team van vormers komt bij jou in de buurt het nieuwe evaluatieconcept verduidelijken en de evaluatoren trainen in een correcte toepassing. Deze vormingen betekenen een uitdaging voor ieder van ons. Ze moeten Defensie toelaten het nieuwe evaluatiesysteem te gebruiken zoals het tenslotte bedoeld is, als objectief instrument om personeel te begeleiden. Ruim 6000 militairen zullen eraan deelnemen.

Samen met de andere initiatieven, zoals de road shows van DG HR, informatiecampagnes voor de geëvalueerden in de eenheden, berichten op e-news, maken deze vormingen deel uit van een communicatieplan om alle militairen tijdig te informeren.