Taaltesten binnenkort bij SELOR?

Lennie DE BRANDT

Misschien heb je al iets opgevangen over de outsourcing van de taalexamens? In het kader van een globale studie rond de taalactiviteiten bij Defensie zijn er inderdaad projecten opgestart. Zo bestuderen we de mogelijkheid om:

 • een toelage voor Engels in te voeren;

 • de ingangsexamens van de eerste landstaal af te schaffen;

 • de alternatieve manieren om de grondige kennis van de tweede landstaal te behalen af te schaffen;

 • de taalexamens tweede landstaal te outsourcen naar SELOR.

In dit artikel gaan we dieper in op de projecten rond de tweede landstaal.

Velen onder ons werken in een tweetalige omgeving en merken elke dag dat het belangrijk is om een goede kennis van de tweede landstaal te hebben. Bovendien zijn er bij Defensie taaltesten waarvoor je moet slagen om bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor een benoeming, deel te nemen aan de interne werving of een voortgezette vorming.

De kennis van de tweede landstaal blijft belangrijk voor alle medewerkers van Defensie! Daarom blijft de DG HR hierop inzetten door volgende vernieuwingen in te voeren:

 • de gelijkschakeling nastreven met het openbaar ambt door officieel erkende taalcertificaten af te leveren;
 • een soepel systeem aanbieden waarbij je meer vrijheid krijgt om zelf je deelname aan een vorming of taalexamen te plannen;
 • een administratieve vereenvoudiging doorvoeren.

Vandaag bestaan er bij Defensie verschillende manieren om een niveau van tweede landstaal te behalen. Er zijn verschillende inschrijvingsvoorwaarden en procedures per niveau. Dat zorgt voor een grote administratieve werklast. Daarom zal het alleen nog mogelijk zijn om een taalcertificaat te behalen via SELOR. Je zal je ook eenvoudiger kunnen inschrijven.

Wat doet SELOR?

SELOR is vooral bekend als selectiebureau voor de federale overheid en organiseert ook de taaltesten volgens het Europees Referentiekader. Zij leveren als enige de officiële certificaten af. Om recht te hebben op een tweetaligheidspremie, en soms ook om toegang te krijgen tot bepaalde functies, moet je binnen de federale overheid een taalcertificaat voorleggen. Behaal je een taalcertificaat bij SELOR, dan is dat geldig bij alle federale organisaties. Handig als je ooit van plan zou zijn over te stappen naar een andere federale overheidsdienst (FOD).

Soepel systeem en administratieve vereenvoudiging

SELOR werkt voor de taaltesten met een online-inschrijvingssysteem. Je maakt een account aan, waarna je jezelf kan inschrijven. Je kiest in de toekomst dus zelf de datum waarop je een examen aflegt. Zo kan je rekening houden met je eigen situatie, loopbaanplannen en werklast.

Voor specifieke doelgroepen bij Defensie zal SELOR groeps-examensessies organiseren. Zo garanderen we dat je bij bepaalde statutaire taaltesten, zoals het examen wezenlijke kennis onderluitenant, alle kansen krijgt om je optimaal voor te bereiden.

Equivalenties taalkwalificaties en graduele invoering

De taaltesten bij de federale overheid hebben, net als bij Defensie, verschillende wettelijk vastgelegde niveaus. Ondertussen zijn de equivalenties bepaald tussen onze taalexamens en die van SELOR.

Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, worden de taaltesten via SELOR in verschillende stappen ingevoerd. Detailgesprekken met SELOR zijn aan de gang en ook het wetgevend kader wordt uitgewerkt. In de tabel zie je welk SELOR-examen overeenkomt met de taalkwalificaties die vandaag nog bij ons bestaan en wanneer we ten vroegste overstappen op taaltesten bij SELOR.

Taaltesten tweede landstaal
Taalkwalificatie Doelpubliek SELOR Planning invoering (ten vroegste)
Grondige kennis Offr Art 7 Niv 1/A 01/01/2021
Werkelijke kennis OOffr Art 7 Niv 2/C 01/01/2021
Werkelijke kennis Vrijw Art 7 Niv 3/D 01/01/2021
Wezenlijke kennis niveau onderluitenant Kandidaat beroepsOffr Art 14, eerste lid 01/03/2022 (vanaf KMS inlijving 2020)
Wezenlijke kennis niveau majoor Kandidaat majoor of korvetkapitein Art 12 01/01/2023 (van toepassing op VKHO 2024-25)

Overgangsmaatregelen

Je hoeft niet bang te zijn dat je huidige taalkwalificatie zal vervallen. De volgende overgangsmaatregelen worden in plaats gesteld:

 • Heb je al een taalkwalificatie behaald bij Defensie? Dan wordt die niet omgezet in een certificaat van SELOR. Ze blijft wel geldig voor Defensie. Heb je vandaag al recht op een tweetaligheidstoelage, dan blijft dit zo voor de rest van je loopbaan.
 • Heb je al een taalcertificaat behaald bij SELOR? Dan kan je hiervoor, zodra de nieuwe taalwet in werking treedt, bij Defensie de overeenkomstige taalkwalificatie krijgen.
 • Ben je bij Defensie gestart met een examen vóór de datum van inwerkingtreding van de nieuwe taalwet? Dan kan je alle pogingen gebruiken, zoals vandaag. Stel dat je als kandidaat-beroepsofficier niet slaagt voor je tweede poging van het examen wezenlijke kennis onderluitenant, dan kan je het examen toch nog opnieuw afleggen in de loop van het volgende jaar en heb je opnieuw twee pogingen om te slagen.
 • Start je vóór de nieuwe taalwet in werking treedt een opleiding om de grondige kennis van de tweede landstaal op een alternatieve manier te behalen en dus niet via de examens in de KMS? Dan kan je na afloop een Mod B indienen om het brevet grondige kennis te krijgen. Start je na de inwerkingtreding van de wet, dan is het niet meer mogelijk op deze manier de grondige kennis te verkrijgen.

Wat met onze taalcursussen?

Defensie zal de taaltesten uitbesteden aan SELOR. Onze taalcentra blijven instaan voor de vorming en voorbereiding op de taaltesten. Een taaltest bij SELOR verloopt anders dan onze huidige taalexamens. Hij bestaat uit verschillende modules: luisteren, lezen, spreken en schrijven. Hoe de test afgenomen wordt, verschilt per module. Luisteren, lezen en schrijven leg je af op pc. De module spreken leg je af voor een jury.

We passen ons cursusaanbod aan de taaltesten van het SELOR aan. Je zal je voor een cursus kunnen inschrijven op basis van de taaltest die je bij SELOR wil afleggen. SELOR biedt zelf ook een onlinepakket aan om je nog beter voor te bereiden op de verschillende testen. Ben je nu al nieuwsgierig? Ga eens kijken of begin al te oefenen voor deelname aan een SELOR-taaltest.

In dit project werd grote vooruitgang geboekt. Toch heeft het nog een hele administratieve weg af te leggen. Omwille van de politieke situatie is het bovendien niet mogelijk om vandaag al te zeggen wanneer de uitvoering precies start. We doen er alles aan om de geplande timings (zie tabel) te halen.

De verschillende uitvoerings- en overgangsmaatregelen werken we verder in detail uit. Je zal hierover op de hoogte gebracht worden via verschillende kanalen zoals deze HR Topics, e-news en een FAQ- pagina op het intranet.

HR4U
HR4U
Professionele evaluatie
Professionele evaluatie
Charter van de vormer
Charter van de vormer
Authenticiteit en integriteit
Authenticiteit en integriteit
Waarden in een strip
Waarden in een strip