Special Operations Forces: voortdurend blijven groeien

Tekst: Gert-Jan D'haene - foto's: Christian Decloedt, Ritchie Sedeyn, Daniel Orban

In onze wereld verandert de veiligheidsomgeving voortdurend. Nieuwe dreigingen, waaronder terrorisme, gaan gepaard met nieuwe oorlogssituaties. Daarom moet Defensie zijn militaire capaciteiten ook voortdurend aanpassen. Om hierop beter te kunnen inspelen is een grotere capaciteit aan Special Operations Forces (SOF) nodig. In de Strategische Visie heeft Defensie die behoefte erkend en zal er dan ook fors in investeren. Dit is vandaag al zichtbaar door de oprichting van het nieuwe Special Operations Regiment.

Sinds 3 juli 2018 heeft de Lichte Brigade plaatsgemaakt voor het Special Operations Regiment (SOR). Van zijn oorspronkelijke eenheden heeft enkel het Bataljon 12 Linie Prins Leopold – 13 Linie de overstap niet gemaakt. Dat maakt vanaf nu deel uit van de Gemotoriseerde Brigade. Het SOR bestaat voortaan uit de Special Forces Group (SF Gp) in Heverlee, het 2 Bataljon Commando’s in Flawinne, het 3 Bataljon Parachutisten in Tielen en de trainingscentra voor parachutisten en commando’s, in Schaffen en Marche-les-Dames. Alle eenheden behouden dus hun locatie, zodat de heroriëntering niet gepaard gaat met een grote volksverhuis. Wel werkt de regimentsstaf vanaf nu vanuit Heverlee. Die zal van hieruit het directe bevel voeren over alle landeenheden voor speciale operaties.

Gezamenlijk of autonoom

Zoals de naam het zegt, zal het Special Operations Regiment zich toespitsen op het uitvoeren en ondersteunen van speciale operaties. Bij die opdrachten zijn bijzondere tactieken, technieken en inzetmethodes alomtegenwoordig. Om dit succesvol uit te voeren is het belangrijk om het personeel zorgvuldig te selecteren, op te leiden en de verworven kennis verder te onderhouden. De SF Gp blijft de absolute specialist van dit regiment om speciale operaties uit te voeren. Die opdrachten vormen al jaar en dag de kerntaak van de eenheid en dit zal in de toekomst ook niet anders zijn. Wel blijven ze werken aan een verdere modernisering, met nieuwe middelen en technieken in de nabije toekomst. Hierbij denken we onder andere aan micro- en mini-UAV’s en multifunctionele honden.

Ook de paracommandobataljons zullen meer te maken krijgen met taken in verband met speciale operaties. Naargelang de opdracht zullen ze die samen met de SF Gp of volledig autonoom uitvoeren. Zo kunnen de paracommando’s voor bepaalde operaties bijkomende vuurkracht leveren aan de SF Gp of dienstdoen als snelle-interventiemacht (quick reaction force). Ze zullen zich ook verder verdiepen in taken van militaire assistentie zoals buitenlandse commandotroepen opleiden.

Voortdurend aanscherpen

Uiteraard blijven de bataljons een aantal van hun huidige opdrachten uitvoeren en oefenen, zoals Europese burgers repatriëren tijdens non-combattant evacuation operations (NEO) en vliegvelden innemen en houden. Een inzet tijdens speciale operaties betekent echter wel dat ze hun vaardigheden extra moeten aanscherpen. De voorbereiding en planning voor die opdrachten verloopt immers anders en op het terrein zullen de troepen nog meer gedecentraliseerd werken. Daarom zullen ze bepaalde vaardigheden uitvoerig moeten oefenen, bijvoorbeeld schiettechnieken, medische vaardigheden, gevecht in stedelijke omgeving en het gebruik van springstoffen. Om binnen het transformatieproces een vlotte samenwerking tussen de paracommando-eenheden en de SF Gp te garanderen, is het belangrijk dat ze hun opgedane kennis en vaardigheden voortdurend opwaarderen.

Naast de herstructureringen bij de bestaande eenheden mogen we ook het toekomstige personeel niet uit het oog verliezen. De trainingscentra van Marche-les-Dames en Schaffen maken beide deel uit van het nieuwe SOR en ook zij ondergaan een transformatie. De paracommando-opleidingen werden onder de loep genomen met als eerste gevolg het aanpassen van de basisopleiding voor kandidaat-paracommando’s. Ook de vormingen voor officieren en onderofficieren worden aangepast, zodat de toekomstige paracommando’s de nodige competenties verwerven om speciale operaties uit te voeren.

Speciaal georganiseerde en uitgeruste eenheden vormen dus de ruggengraat van het SOR. Hun voornaamste taak zal eruit bestaan om gevoelige acties uit te voeren in uiteenlopende gebieden: te land, door de lucht en via het water. Vooral amfibische operaties en operaties op zee worden in de nabije toekomst steeds belangrijker. Een groot deel van de wereldbevolking woont immers in kuststreken. Daarnaast wordt de maritieme omgeving steeds belangrijker voor de internationale handel. De behoefte aan een militaire interventiecapaciteit op zee neemt dus toe, denk maar aan gijzelingen op schepen.

De transformatie van het Special Operations Regiment brengt dus talrijke vernieuwingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Zeker van Special Operations Forces wordt steeds meer verwacht, omdat daar elk individu een cruciale rol speelt. Elke SF-operator en elke paracommando moet de juiste mentaliteit hebben: de ambitie om te blijven groeien op gebied van kennis, vaardigheden en instelling. Zelfdiscipline, initiatief en discretie zijn de sleutelwoorden die de uitvoerders van speciale operaties steeds moeten meedragen om te kunnen bijdragen aan het succes ervan.

Special Operations Regiment herrijst in Heverlee
Special Operations Regiment herrijst in Heverlee
De hoge ambities van het Special Operations Command
De hoge ambities van het Special Operations Command