« Periode Airlift Block Training 2017 in Portugal »

Artikel : Comopsland – Foto's : Comopsland, Christian Decloedt

Van 19 april tot 21 mei speelde de “Airlift Block Training 2017” (ABT 17) zich af in Portugal. Tijdens deze periode trainde de Lichte Brigade samen met de 15de Wing gezamenlijk om de specifieke kwalificaties van hun personeel te onderhouden.

Gezien de specifieke eisen qua meteo voor deze soort training organiseert Defensie deze training in het zuiden van Europa, meer bepaald aan de voet van de Pyreneeën of op het Iberische Schiereiland. Tijdens deze editie van ABT 17 zakten zo’n 150 militairen van de Landcomponent, meer bepaald paracommando’s af naar de regio van Tancos en Ovar in Portugal. Daar voegden ze zich bij de om en bij de honderd militairen van de Lucht- en Medische Component.

De C-130-bemanningen trainden complexe tactische vluchten, en dit zowel overdag als s’nachts. De paracommando-eenheden voerden tegelijkertijd tactische en technische procédés uit die gelinkt zijn aan deze luchtvervoerde operaties. Parachutage van personeel, drops van zwaar materieel, stormlandingen en tactische grondoperaties vulden het intensieve programma van deze trainingsperiode.

Voor het personeel van het 2de Bataljon Commando en het 3de Bataljon Para, de trainingscentra van de Lichte Brigade en de vele steuneenheden, betekent dit soort van training een belangrijke afwisseling tussen de vele bewakingsopdrachten in de Belgische steden. De oefening laat hen toe even terug te keren naar de “core business” van hun beroep.

Van bij de aankomst van onze militairen op de luchthaven en aan de Paraschool van Tancos, volgen de ordersequenties zich op. Deze gaan van het niveau bataljon tot aan het niveau van de sectie. De activiteiten gaan van de logistieke voorbereidingen, over de uitvoering van insertie via parachute over stormlandingen bij dag en bij nacht gevolgd door de inname van een objectief, het leggen van een hinderlaag of andere tactische procedures eigen aan de lichte infanterie.

De meerwaarde van deze oefenperiode komt voort uit de unieke mogelijkheden die we hebben om samen te trainen met de eenheden van de Lucht- en medische Component. Deze samenwerking laat toe elkaar beter te kennen en ook beter te begrijpen wat de specifieke vereisten zijn van de job van de andere. De ABT 17 betekende eveneens een uitstekende voorbereiding voor de grootschalige oefening “Tropical Storm”. Deze speelt zich af van midden september tot midden oktober in Gabon. Tijdens deze oefening zullen de militairen van de drie componenten opnieuw samen trainen in een moeilijk terrein, maar ontegensprekelijk heel dicht bij de reële omstandigheden van een operatie op het Afrikaanse Continent.

De oefening ABT 17 liet ons ook toe de banden tussen Belgische en Portugese para-eenheden te versterken: Na een grondige kennismaking met het gebruik in de praktijk van elkaars materiaal konden brevetten van Parachutist uitgewisseld worden.