Outsourcing

Tekst: Coralie Coopman - foto's: Jurgen Braekevelt, Ritchie Sedeyn, Daniel Orban

Er is al heel wat gesproken over outsourcing van bijvoorbeeld de horeca van de Koninklijke Militaire School (KMS) en van de wacht voor de kazerne van Heverlee. Maar wat gebeurt er met het personeel dat er werkt? Kolonel Joris Van Belle is binnen DG HR verantwoordelijk voor outsourcing en geeft meer uitleg over de personeelsaspecten.

Bij outsourcing worden contracten afgesloten, maar het is veel meer dan dat. Voor DG HR is het vooral belangrijk hoe we het personeel hierover inlichten en wat we de mensen voorstellen als alternatief.

 

Het is niet de bedoeling dat er personeel van Defensie op deze manier afvloeit. Enerzijds laat outsourcing toe de vertrekken en pensioneringen op te vangen, anderzijds kunnen we diegenen die nog wat jaren voor de boeg hebben beter inzetten op plaatsen waar hun militaire kennis nodig is. Ondertussen neemt een burgerfirma de taken over die geen specifieke militaire kennis vereisen.

De horeca in de KMS was een eerste project

Omdat alles nieuw was, hebben we uitvoerig besproken hoe we dit zouden aanpakken. Samen met onze collega’s van de Algemene Directie Material Resources (DG MR) hebben we het horecapersoneel in de KMS ter plaatse uitgelegd wat de bedoeling was van de outsourcing, hoe het afsluiten van het contract zou verlopen en wanneer de firma effectief van start zou gaan. Onze personeelsbeheerders hebben aansluitend een planning gegeven voor het personeel, gekoppeld aan het verloop van de onderhandelingen van het contract. Afspraak was dat ze zouden terugkomen voor een bevraging van het betrokken personeel. Iedereen kreeg zo de kans een eigen voorkeur uit te drukken: in hetzelfde kwartier blijven maar in een andere functie, dezelfde functie uitoefenen in een ander kwartier, of eventueel zelfs een andere functie in een ander kwartier. Wie dat wenste, kon nog een gesprek vragen met zijn of haar personeelsbeheerder om eens te bekijken wat in hun specifiek geval de opties waren. Een individuele aanpak dus.

Waarom niet gewoon onmiddellijk de bevraging doen?

Omdat je de mensen eerst goed moet informeren over wat er staat te gebeuren. Daarna geef je hen de tijd om alles te laten bezinken, er over na te denken, er eens over te spreken met hun omgeving. Het heeft geen zin om iemand onmiddellijk een zo grote beslissing te laten nemen. We hebben ook alle briefings op een aparte website gezet zodat iedereen alles nog eens kon nalezen.

Krijgt iedereen automatisch wat ze wensen?

We vragen iedereen drie keuzes op te geven en streven ernaar hen één van deze drie keuzes te geven. Als DG HR hebben wij een goed beeld van waar in Defensie de personeelstekorten het grootst en het dringendst zijn. Het is onze job die tekorten zo goed mogelijk weg te werken, rekening houdend met de wensen van het personeel. Al zijn die twee niet altijd in overeenstemming.

 

Na de bevraging vergelijken de personeelsbeheerders de wensen van het personeel met de open functies die dringend ingevuld moeten worden. Merken de beheerders dat een aantal keuzes niet mogelijk zijn, nodigen ze de betrokkenen uit voor een gesprek. Dat vraagt tijd. Daarnaast gaan ook de gewone mutaties gewoon door. Het is dan ook een moeilijke maar interessante oefening.

Wat gebeurt er met het burgerpersoneel?

Het burgerpersoneel van Defensie wordt samen met de anderen ingelicht. Ook zij krijgen de kans om hun wensen kenbaar te maken. Gezien zij andere statuten hebben, beheert binnen DG HR de sectie HRB-Civ het burgerpersoneel. Tijdens de bevragingen zorgen zij voor de uitleg aan het burgerpersoneel.

Van het cateringpersoneel van de KMS kreeg 70% één van hun drie keuzes. Met de overige mensen zijn we na een gesprek tot een oplossing gekomen. Voor wie betrokken was bij het Facility Management in Heverlee (catering en onderhoud infrastructuur) zijn we erin geslaagd 95% van de bevraagden één van hun keuzes te geven. Onze personeelsbeheerders hebben het proces ondertussen verfijnd en de individuele aanpak werpt zijn vruchten af. Bottom line is dat we tot een aanvaardbare oplossing komen, zowel voor het individu als voor de organisatie.

En de volgende projecten?

Ondertussen loopt ook het project voor de outsourcing van het Facility Management van het Kamp Elsenborn. Later dit jaar plannen we de outsourcing van de wacht in Melsbroek, Poelkapelle, Rocourt en de KMS.

 

We volgen bij al deze projecten dezelfde procedure. Eerst communiceren we, samen met de collega’s van DG MR, naar het betrokken personeel waar het over gaat. Daarna leggen we hen uit hoe de bevraging en de daaropvolgende procedure zal verlopen. We willen vooral zo snel mogelijk, open en eerlijk communiceren.

 

Soms moeten we iemand teleurstellen of kunnen we niet onmiddellijk een antwoord bieden. Maar we proberen steeds een oplossing te vinden waar beide partijen mee kunnen leven. Niemand heeft baat bij niet-gemotiveerd personeel.

Tabel met projecten

HRC
HRC
BDL
BDL
Waarden in een stripverhaal
Waarden in een stripverhaal