Transitie naar de nieuwe professionele evaluatie, hoever staan we?

Danny SNELDERS

De voorstelling van het nieuwe evaluatiesysteem, dat in werking treedt op 1 januari 2020, is volop aan de gang. Het reglement is door de minister ondertekend en daarmee is de kogel officieel door de kerk.

Een goede opleiding van de evaluatoren is cruciaal

Op dit moment vinden op een dertigtal sites in België de vormingen plaats voor de toekomstige evaluatoren. Het theoretische gedeelte wordt gegeven door het Departement CIS/Adm. De cel People Management Skills van de KMS staat in voor de praktijkvorming. Voor militairen in vaste dienst in het buitenland of voor eenheden die om operationele redenen moeilijkheden hebben om vormingen te volgen, wordt naar specifieke oplossingen gezocht.

Ondertussen heeft 60 % van de betrokkenen, alle militairen vanaf de graad van Adjt geslaagd HOO, zich ingeschreven voor de modules waaruit de vorming bestaat. Slechts 15 % van de toekomstige evaluatoren is al volledig opgeleid. Er is dus nog werk aan de winkel! De korpscommandanten zijn verantwoordelijk voor de vorming van de evaluatoren. De geplande vormingen lopen nog tot mei 2020. Vanaf september 2020 zal de vorming voor het nieuwe evaluatiesysteem deel uitmaken van de statutaire cursussen voor de toekomstige hoofdonderofficieren en officieren.

De intranetsite over de professionele evaluatie bevat ondertussen alle nuttige en noodzakelijke informatie. Je vindt er:

  • Het koninklijk besluit en het reglement;
  • De presentaties die gebruikt worden tijdens de vormingsmodules;
  • De planningskalender;
  • Een lijst met veelgestelde vragen (FAQ);
  • De presentatie waarmee de geëvalueerden geïnformeerd zullen worden;
Voorwaarden voor een geslaagde start

Vooraleer het proces van de nieuwe professionele evaluatie effectief kan starten, zijn nog twee kritieke acties noodzakelijk in de eenheden. Alle militairen die volgens het nieuwe systeem zullen geëvalueerd worden, moeten uiteraard op de hoogte gebracht worden van de rechten en plichten, verbonden aan het nieuwe concept. Het zijn de al gevormde evaluatoren die instaan voor het geven van de informatiebriefings die je terugvindt op het intranet.

Daarnaast moet er een postgesprek plaatsvinden tussen de geëvalueerde, de eerste evaluator en de directe chef. Dit is de échte start van het nieuwe evaluatieproces. Op die manier is het voor iedereen duidelijk welke specifieke kenmerken bij zijn post horen en wat er voor een correcte uitoefening van de functie wordt verwacht. Dit postgesprek biedt bovendien de gelegenheid om de taken verbonden aan de jobdescription bij te werken. Het postgesprek kan het best gebeuren voor 01 januari 2020.

Zoals bij elke invoering van iets nieuws zit de sleutel tot succes in het openstaan voor verandering. Dat is niet altijd gemakkelijk. Sinds 1995 zijn we een systeem gewoon waarvan we de tekortkomingen kennen. De procedures zijn verankerd in onze organisatie. De focus lag vooral op resultaten en in mindere mate op competenties. Gezien de actuele personeelssituatie stellen we vast dat het ontbreken van bepaalde competenties niet meer zomaar opgevangen kan worden. Sommige functies zijn in de huidige conjunctuur moeilijk in te vullen. De zoektocht naar talenten en de begeleiding van onze mensen is daarom meer dan ooit cruciaal. Het oude evaluatiesysteem moest dus bijgewerkt worden.

De competenties van de militairen zullen in de toekomst dus een belangrijke factor zijn. Door middel van de evaluatie van het potentieel, één van de drie domeinen van de professionele evaluatie, zullen ze een grote rol spelen in de toekomstige oriëntatie van iemands loopbaan binnen Defensie.

Het professioneel evalueren van de competenties die in onze organisatie aanwezig zijn, wordt steeds belangrijker. Het volgen van de vormingen is daarom primordiaal.

HR4U
HR4U
Taaltesten
Taaltesten
Charter van de vormer
Charter van de vormer
Authenticiteit en integriteit
Authenticiteit en integriteit
Waarden in een strip
Waarden in een strip