Nieuwe overeenkomst met de verzekeringssector maakt een einde aan hoge bijpremies en onzekere dekking

Reinhald SABBE

De VS, 28 februari 2018, de Special Forces (SF) zijn in Yuma voor een training parachutespringen, een van de vele trainingen die zij uitvoeren. Voor operator Mike (*) loopt het die dag helaas fataal af. Wat er fout gelopen is, zullen we nooit precies weten, maar de SF hebben die dag een bijzondere collega verloren. Zijn familie wordt plots geconfronteerd met een zwaar verlies.

Oplossing voor probleem met Mike’s schuldsaldoverzekering

Op zo’n moment tracht Defensie, samen met de sociale dienst van de CDSCA, de familie zo goed mogelijk te ondersteunen, zowel op mentaal als op administratief vlak. Enkele maanden na het noodlottige ongeval bracht de familie van Mike Defensie op de hoogte van problemen met de schuldsaldoverzekeraar. De verzekeraar weigerde het openstaand saldo van het krediet van de eigen woning van Mike uit te betalen omdat parachutespringen niet gedekt was door de polis. Defensie nam contact op met de verzekeraar om een oplossing uit te werken. Veertien dagen later had de verzekeraar zijn positie gelukkig herzien en betaalde het openstaand saldo aan de bank. Zo kon de familie van Mike en zijn naasten de woning behouden en hoefden zij zich geen zorgen te maken over de afbetaling van het woonkrediet.

Bewustmakingscampagne voor moeilijkheden met schuldsaldoverzekeringen

Voor de familie van Mike waren de financiële moeilijkheden van de baan. Defensie was zich hierna nog beter bewust van de problemen die uitsluitingsclausules in schuldsaldoverzekeringen kunnen meebrengen voor militairen die zich beroepshalve in risicovolle situaties bevinden. Er volgde een bewustmakingscampagne en een helpdesk was beschikbaar voor problemen en vragen. Al snel bleek dat militairen die in operatie vertrekken, vaak hoogoplopende bijpremies moeten betalen. Ook militairen in jobs waar hogere risico’s aan verbonden zijn, zoals ontmijner, SF-operator, piloot, … betalen een veelvoud aan premies, in vergelijking met iemand in een administratieve functie. Bovendien bevatten vele polissen uitsluitingsclausules waarvan militairen zich niet altijd bewust zijn, zoals aan boord gaan van militaire transportvluchten. Het gebrek aan een betaalbare schuldsaldoverzekering die alle beroepsrisico’s dekt, raakt op die manier bijna al het militair personeel.

Overeenkomst Assuralia 2006

De weigerachtige houding van de verzekeraars tegenover een dekking in buitenlandse operaties was al langer gekend. Daarom sloot Defensie in 2006 een overeenkomst met Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, om meer zekerheid te bieden aan personeelsleden die in operatie vertrekken. Deze overeenkomst houdt in dat de militair de verzekeraar op de hoogte brengt van de deelname aan een operatie. Zo is de verzekeraar verplicht om in de polis te preciseren in welke mate hij tussenkomt bij een overlijden in operatie. De verzekeraar kan wel een bijpremie vragen om de bijkomende risico’s te dekken.

Nieuwe overeenkomst Assuralia 2020

Naar aanleiding van het dodelijk ongeval van Mike en de vele meldingen van buitensporig hoge bijkomende premies, werd opnieuw contact opgenomen met Assuralia. Na intense onderhandelingen heeft Assuralia het voorstel van Defensie aanvaard. Minister van Defensie Ludivine De Donder heeft op 15 december 2020 een nieuwe overeenkomst ondertekend. Die overeenkomst treedt in werking op 1 juli 2021. Voortaan zal in verzekeringspolissen die onder de overeenkomst vallen geen sprake meer zijn van bijkomende premies of uitsluitingsclausules omwille van het militaire beroep. Je hoeft ook niet meer te laten weten dat je in operatie vertrekt. Een overlijden als gevolg van oorlogsrisico of van risicovolle activiteiten bij Defensie, opgesomd in de overeenkomst, wordt voortaan voor 100% gedekt door Defensie zelf. De verzekeraars dekken de overige overlijdens in dienst. Het maakt dus niet langer een verschil uit of het overlijden plaatsvindt tijdens een operatie of niet.

Waarop letten bij je schuldsaldoverzekering?

Heb je in het verleden een schuldsaldoverzekering afgesloten voor een lening voor de bouw, verbouwing of aankoop van de woning die je zelf bewoont of ben je van plan dit te doen? Voor een optimale verzekering sluit je best een schuldsaldoverzekering af bij een verzekeraar die aangesloten is bij de nieuwe overeenkomst. De toegetreden verzekeraars vind je op de website van Assuralia. Laat je verzekeraar weten dat je een personeelslid bent van Defensie. Je verzekeraar moet dan een aanpassing voorstellen van de contractuele voorwaarden. Hij moet ook een clausule toevoegen die uitdrukkelijk verwijst naar de toepassing van de overeenkomst. De verzekeraar mag geen kosten aanrekenen voor deze aanpassing. Hij mag ook geen (nieuwe) medische of andere aanvaardingsvoorwaarden vragen voor het resterend verzekerd bedrag en de resterende looptijd van de schuldsaldoverzekering!
Meer informatie vind je op de website van Assuralia of de FAQ-pagina “Overeenkomst Assuralia 2020” op het intranet van Defensie. Heb je daarna nog vragen, mail dan naar conv.assuralia@mil.be.

Bij een overlijden proberen Defensie en de sociale dienst de familie zo goed mogelijk bij te staan. Dit was ook het geval bij het tragische ongeval van Mike in 2018. Zijn overlijden heeft bijgedragen tot een betere bescherming wanneer een militair in dienst overlijdt door een risicovolle activiteit en het gezin vervolgens met de terugbetaling van een woonkrediet wordt geconfronteerd. De overstap naar de nieuwe overeenkomst gebeurt echter niet automatisch. Je hebt er dus alle belang bij om je verzekeraar zo snel mogelijk te contacteren om je polis onder de overeenkomst van 2020 te laten brengen zodat je een betere bescherming geniet. Doe dit voor Mike en voor je eigen familie!

(*) Mike is een fictieve naam. De gebeurtenissen zijn echter wel waargebeurd.

HRM@Defence wave 3
HRM@Defence wave 3
Valorisatie functie onderrichter
Valorisatie functie onderrichter
Aanwervingen Rosetta
Aanwervingen Rosetta
Ethisch leiderschap
Ethisch leiderschap
Emma en Lucas
Emma en Lucas