SPRING STORM: The last Mistral missile

Artikel : Frederik Jacobs, Tijl Desmet – Foto's : Alain Vanhove Alain, Daniel Orban

De levensloop van de Belgische Mistral (Missile Transportable Anti-aérien Léger) loopt na bijna 25 jaar trouwe dienst op zijn einde. In 1991 werd dit luchtafweersysteem van korte dracht aangekocht als vervanger van de 20 mm-kanonnen, die instonden voor de nabije luchtverdediging van de Hawk-sites, en als aanvulling van de Gepard (gepantserd luchtdoelgeschut). Met de afvoer van de Hawk-missile (Homing-All-the-Way Killer) en de Gepard enkele jaren later, kwam vanaf 1994 de focus betreffende luchtverdediging volledig op de Mistral te liggen, onder de hoede van het 14de Regiment Luchtdoelartillerie (14 A) in Nieuwpoort.

Doorheen zijn geschiedenis heeft dit wapensysteem bewezen zeer multifunctioneel te zijn. Zo werd kort na de eerste ingebruikname overgegaan tot het bereden concept Pamela, waardoor de tactische mobiliteit van een peloton of batterij Shorad (Short Range Air Defence) aanzienlijk toenam. Door de jaren heen werd de Mistral ontplooid vanuit heli’s, werden er stormlandingen uitgevoerd vanuit de C-130 (transportvliegtuig) en werd er een concept voor de Dingo (Multi Purpose Protected Vehicle) opgezet om het Shorad-personeel voldoende bescherming te bieden in gebieden met asymmetrische conflicten.
Naast tactische oefeningen werden in verschillende landen ook live firing exercises uitgevoerd. In totaal werden er 643 missiles met een hit ratio van 86 % afgevuurd. Dit gebeurde op de firing ranges in Kreta (Griekenland), Biscarrosse en het Ile du Levant (Frankrijk), op de Hebriden (Groot-Britannië) en nu ook in Rutja (Estland).

In het kader van de NATO Rapid Reaction Force 16 stand down period (het operationeel engagement tot eind 2017) en om de Mistral een waardig afscheid te geven, werd van 8 tot 12 mei 17 een laatste schietperiode gehouden in Rutja, Estland, met logistieke steun van onze partners uit Estland. Aangaande luchtverdediging is er sinds 2010 al een intensieve samenwerking met de Estse Defensie. Dit zowel op het gebied van expertise, het leveren van luchtdoelen Ultima (drones en doelvliegtuigen) als de deelname van een Shorad-peloton aan verschillende field training exercises zoals Kevadtorm (Spring Storm) of Siil/Steadfast Javelin in het kader van de NATO Reassurance Measures.

Tijdens die laatste schietperiode werden de nauwe banden met onze Estse collega’s meermaals aangehaald. Zo kregen enkele Belgische militairen de kans om te vuren met de Estse ZU23-2 (luchtafweergeschut) en kregen enkele Estse militairen een initiatie met het pistool 5.7.

Met de deelname aan dergelijke oefeningen, schietperiodes en geleverde expertise toont België zich een trouwe en betrouwbare partner binnen het NAVO-bondgenootschap. Verder toont het niet enkel onze verbondenheid met de alliantie maar bewijst het tevens dat ons land zijn verplichtingen maximaal wenst na te komen. Het zet België mee op de kaart in het bredere kader van het NATO Readiness Action Plan en geeft uiting van onze solidariteit ten opzichte van de Baltische staten en Estland in het bijzonder.

Om dit mooie hoofdstuk in onze militaire geschiedenis volledig af te sluiten, vuurde eerste soldaat Guillaume Sandelé op donderdag 11 mei 2017 om 15.09 uur exact de laatste Belgische Mistral-missile af. Dat gebeurde in het bijzijn van onze chef Defensie generaal Marc Compernol, zijn Estse ambtsgenoot luitenant-generaal Riho Terras en verschillende andere militaire autoriteiten. Ondanks hun hoge leeftijd troffen acht van de tien missiles hun doelwit tijdens deze schietperiode, waaronder ook de laatste.