Hoe de KMS de corona-crisis doorstaat

Lieve DEDUYTSCHAEVER

Op 13 maart kwam het verrassende nieuws: het land ging in lockdown light. Bijna van de ene op de andere dag werd de KMS verplicht over te stappen op afstandswerk en -onderwijs. Net als in de meeste eenheden van Defensie bestaat er in de KMS een cultuur van face-to-facecontacten, verplichte aanwezigheid op de campus en fysieke vergaderingen. In een handomdraai moesten we onze manier van leven en werken omgooien… een heuse stresstest voor de school!

Alle hens aan dek dus, om te voorkomen dat het schooljaar voor leerlingen en stagiairs in het water zou vallen. Het was een huzarenstukje, maar nog voor het einde van de eerste “coronaweek” hadden alle studenten toegang tot hun e-mails, tot Skype for Business, tot het lesplatform BelADL en waren ze “in hun kot” volledig operationeel.

De coronamaatregelen hebben een grote impact op onze bachelor- en masterstudenten. De lessen worden niet alleen vanop afstand gegeven, we verwachten van hen ook dat ze de nodige discipline opbrengen om een ritme aan te houden van studeren en sporten. In normale omstandigheden volgen ze hiervoor een strak programma van opstaan tot slapengaan. Al staan ze constant, via verschillende kanalen, in verbinding met het academische én militaire kader en met elkaar, het is toch een hele aanpassing aan de nieuwe realiteit van vandaag. Voor de laatstejaars die aan hun masterproef werken, behoren labowerk of veldstudie plots niet meer tot de mogelijkheden. Voor sommigen heeft dit verregaande gevolgen voor hun eindwerk. Gelukkig staat het academisch kader steeds klaar om, samen met de leerling, de mogelijke opties te bekijken en, indien nodig, bij te sturen. De crisis gaf ook een nieuwe wending aan het Erasmusverhaal. De buitenlandse Erasmus-studenten vertrokken terug naar huis. De meerderheid van onze studenten kwam terug uit het buitenland, maar de voortzetting van het Erasmusprogramma blijft gegarandeerd, jammer genoeg vanuit het thuisland van iedere leerling.

Met het einde van het schooljaar in zicht moesten we ook in onze manier van evalueren inventief zijn. De verdediging van de bachelorproeven gebeurt via Skype for Business. De masterproeven vinden plaats op de campus, maar alleen de student, zijn promotor en de jury mogen aanwezig zijn. Alle examens verlopen schriftelijk, buiten de spitsuren van het openbaar vervoer, en worden gespreid in tijd en ruimte mét respect voor de uitgebreide hygiëne- en “social distancing”-maatregelen. Om te voorkomen dat te veel studenten tegelijk aanwezig zouden zijn, loopt het examenrooster ook door tijdens het weekend. Enkel de buitenlandse studenten en de living-ins mogen nog op de campus overnachten in eenpersoonskamers, de anderen mogen slechts voor de duur van het examen op de campus blijven.

Het programma van de voortgezette vormingen werd eveneens omgegooid, zodat de stagiairs op afstand kunnen studeren. Enige uitzondering hierop zijn een aantal gecoachte oefeningen voor de stagiairs Land van de VKHO, de ‘tweede cyclus’, en voor de stagairs van de hogere opleiding voor militair administrateurs. De verdediging van de research papers van de stagairs “derde cyclus” vindt plaats op de campus, maar ook hier besteedt de KMS extra aandacht aan hygiëne en “social distancing”.

De coronacrisis heeft ook een impact op onze toekomstige leerlingen. De ingangsexamens voor het komende academiejaar zijn, omwille van de maatregelen van de overheid, bijgestuurd. De taalstelsels werden gescheiden en de toelatingsexamens werden over verschillende dagen gespreid. Een deel van de kandidaten zal pas na het ingangsexamen de resterende selectietesten afleggen. Het toelatingsexamen voor kandidaat-artsen en tandartsen is verplaatst naar eind augustus. Om toch zoveel mogelijk kandidaten te testen en te selecteren, wordt de start van het academiejaar verschoven van 17 naar 31 augustus. Daardoor wordt de MIF verdeeld over vier weken in september, een aantal weekendactiviteiten en een gedeelte tijdens het winterkamp.

Toch gaan ook deze zomer de leerlingen van de KMS op zomerkamp. Om niet te zondigen tegen de regels van “social distancing”, vertrekken de verschillende promoties gespreid over twee dagen. Eens ter plaatse logeren ze zo ver mogelijk uit elkaar, in individuele tentjes en logementsblokken. Alle niet-essentiële onderdelen zijn uit het programma geschrapt om de risico’s te beperken. Om die reden gaat ook de grote synthese-oefening aan het einde van de kampperiode niet door. De cursus hulp-instructeur lichamelijke opvoeding wordt dit jaar helemaal anders aangepakt. De leerlingen trekken niet naar Eupen, maar volgen een vorming Basic Fitness Instructor aan de KMS.

Hoe de toekomst er écht uitziet, is nog koffiedik kijken. Maar een ding is zeker: ook de KMS zal evolueren naar “het nieuwe normaal”. Ondanks de coronacrisis zien we heel wat hoopvolle signalen. Het academisch, militair en sportief kader zoekt naarstig naar vernieuwende (les)methodes op de verschillende platformen, neemt video’s op en benadert de leerstof vaak heel creatief. Studenten nemen hun verantwoordelijkheid, houden elkaar op de hoogte via WhatsApp en Messenger, en werken met kalenders en documenten die ze aanmaken en aanvullen op Google Docs. Naast hun studies, maken heel wat studenten ook tijd vrij om in te springen als crisisvrijwilliger bij het Rode Kruis of andere organisaties. Onze artsen in opleiding stonden tijdens hun stage aan de frontlinie in het gevecht tegen het virus. Ook onze schoolarts en artsen-stagiairs van de voortgezette vorming dragen hun steentje bij in het kader van de inzet van Defensie in steun van de natie.

Ze kiezen niet de makkelijkste weg, maar blijven zich als officier inzetten om te groeien en anderen te helpen, ook als het moeilijker gaat. Ook zo vormen we de leiders die we nodig hebben, vandaag en in de toekomst!

Rekrutering en selectie in corona
Rekrutering en selectie in corona
HRC toont de weg
HRC toont de weg
DG HR in de JOPG Covid-19
DG HR in de JOPG Covid-19
Dienende leiders
Dienende leiders
Emma en Lucas
Emma en Lucas