De Instruction & Training Facility van het CBOS Noord

Benny VAN BOCXLAER

Sinds vorig jaar beschikt het Centrum voor Basisopleiding Noord (CBOS Noord) over een gloednieuwe Instruction & Training Facility (ITF). Tijd om de achtergrond, het doel en de mogelijkheden van deze installatie te belichten.

De ITF biedt in de eerste plaats de gelegenheid om in de best mogelijke omstandigheden een gestandaardiseerde (basis)opleiding te bieden aan kandidaten van alle componenten. Gezien haar rol als “centre of excellence” voor de vorming wil het CBOS Noord deze infrastructuur maximaal delen binnen Defensie. Zo kan ze het hoofd helpen bieden aan onze gemeenschappelijke uitdagingen, zoals het bevorderen van de rekrutering, het verminderen van de attritie en het verzekeren van de kwaliteit van de opleiding van onze kandidaten en de training van de “combat soldier”.

Oorsprong

De basis van de ITF werd enkele jaren geleden gelegd, tijdens een les “van onderrichters voor onderrichters” in het kader van de vervolmaking van het schootsonderricht. De groep ondervond aan den lijve dat veel van de aandacht en de energie bij het lesgeven verloren ging door omgevingsfactoren. Er werd lesgegeven in openlucht zowel bij extreme koude, hitte, neerslag of wind, waardoor het rendement en de output van het onderricht al snel herleid werden tot een fractie van het beoogde resultaat. Er werd gezocht naar een betere omgeving om zo de focus terug te verleggen naar de essentie van het lesgeven. De groep besloot om zelf deze omgeving te creëren.

Het begon allemaal in een lege loods, bedoeld om voertuigen te stallen, die tot dan alleen bescherming bood aan de weerelementen. Om de kennisoverdracht te laten plaatsvinden in de meest ideale omstandigheden werd stap voor stap werk gemaakt van de verbouwing. De infra- en logistieke keten stelde de nodige middelen ter beschikking, maar kon geen personeel leveren voor de uitvoering van de werken. De medewerkers van de gespecialiseerde cellen van het CBOS Noord staken dus buiten de uren gepland voor het prioritaire onderricht de handen uit de mouwen.

Modern en veelzijdig

Het uiteindelijke resultaat is een ITF, opgesplitst in vier ateliers:

  • Schootsonderricht
  • CBRN & Explosive Risk Education (ERE)
  • First Aid & TCCC
  • Close Range Techniques (CRT)

Elk van deze ateliers werd uitgebouwd op initiatief van de gespecialiseerde onderrichters. In het midden van de loods staat een houten constructie, het “skill house”. Hier is het mogelijk een synthese uit te voeren die de kennis en vaardigheden aangeleerd in de verschillende ateliers combineert. Het complex beschikt ook over een debriefing room. Op basis van opgenomen beelden kan daar uitgebreid feedback gegeven worden over de uitgevoerde scenario’s. Het biedt ook de mogelijkheid om te trainen in een “low light environment”, dus op elk uur van de dag. Het ITF wordt gesmaakt door elke gebruiker. Bovendien blijven de betrokken onderrichters voortdurend verder investeren in verbeteringen en updates. Ze doen hiervoor ook beroep op de externe gebruikers die recente info aanreiken na elke operationele inzet.

Niets dan voordelen

In het streven naar kwaliteit, zowel bij de vorming van jonge militairen als bij de training van al gevormde militairen, biedt de ITF een aantal duidelijke voordelen. Ten eerste, is er de centralisering van personeel en didactische middelen. In de ITF kan het personeel onmiddellijk na aankomst aan de slag. Al het materiaal is permanent aanwezig en het gespecialiseerde personeel van de onderrichtscellen is beschikbaar. Dus geen onnodig tijd verspillen met het creëren van de gewenste omgeving op het terrein. Het verhoogde rendement is een tweede voordeel. Verplaatsingen naar het terrein vragen transportmiddelen en tijd.

De ITF is centraal gelegen en gemakkelijk toegankelijk voor de meeste eenheden, zodat tijdverlies tot een minimum beperkt wordt. Derde voordeel is de motivatie van het personeel door het creëren van gunstige werkomstandigheden. De gelegenheid om te kunnen vormen en trainen in een goede en aangepaste omgeving motiveert zowel zij die onderricht geven als zij die onderricht krijgen. In elk seizoen kan er op een uniforme manier getraind worden in de ITF. Externe factoren spelen geen rol meer. Standaardisatie en continuïteit vormen dus het vierde belangrijke voordeel.

Interesse? Het gebruik van de ITF wordt beheerd door het CBOS Noord. Reserveren kan via de SharePoint van het CBOS Noord (BPPC – Icoon ”reservatie en bezetting ITF”).

Het CBOS Noord is een expertisecentrum en daarmee een onmisbare schakel in de basisopleiding en in het concept van de regionale vorming. Het beschikt over de ervaring, de knowhow en, dankzij het ITF, nu dus ook over de juiste infrastructuur. In haar rol als “centre of excellence” van de basisopleiding stelt ze dit alles ter beschikking van andere mogelijke gebruikers binnen én buiten Defensie. De onderrichters van het CBOS Noord zijn terecht fier op deze verwezenlijking.

De professionele wacht
De professionele wacht
Internationale uitwisseling KMS
Internationale uitwisseling KMS
Transformationele leiders
Transformationele leiders
Emma en Lucas
Emma en Lucas