HRC ontwikkelt je competenties

Tekst: Vanessa Vandenberghe - foto's: Alain Mijngheer

Op 01 juli 2017 werd DG Fmn ontbonden en opgenomen als een nieuwe divisie binnen DG HR onder de benaming HRC. De ‘C’ staat voor ‘Competence Development’, competentieontwikkeling. Deze benaming is ruimer dan vorming omdat je competenties op verschillende manieren kan aanreiken. Bij het woord vorming komt vaak alleen het beeld van de lesgever in een klaslokaal of op het terrein naar boven. Competentieontwikkeling kan ook onder andere vormen gebeuren, zoals door werkplekleren (on-the-job training) of door e-learning (afstandsleren via de computer).

Sinds enkele jaren gebeurt het beheer van de vormingen op een geïntegreerde manier en spreken we van een ‘geïntegreerd vormingsbeheer’. Dit was dan ook de belangrijkste reden voor de aanpassing van de structuur.

Wisselwerking vormingsbeheerder en personeelsbeheerder

Het bepalen van de competenties die iemand aan het eind van een vorming moet hebben, is het werk van de personeelsbeheerder.
De vormingsbeheerder is verantwoordelijk voor het volledige beheer van de toegewezen vormingen. De vormingsbeheerder stelt de leerplannen op. Hij zal er ook over waken dat leerplannen op een effectieve, efficiënte en economisch verantwoorde manier uitgevoerd worden. Dat kan in één of meerdere vormingsinstellingen van Defensie maar, indien nodig, ook buiten Defensie. Als zou blijken dat de vorming niet overeenkomt met de gestelde objectieven, zal de vormingsbeheerder de nodige stappen ondernemen om de leerplannen aan te passen.

De drie pijlers van HRC

De sectie Beheer Vormingen

Deze sectie zorgt voor de link tussen de vormingsbeheerders en de personeelsbeheerders. Ze zorgen er tevens voor dat de leerplannen van de verschillende vormingsbeheerders inhoudelijk op elkaar afgestemd zijn. De vormingsbeheerders van vormingen die niet specifiek gericht zijn op één enkele vakrichting of competentiepool (transversale vormingen), maken deel uit van deze sectie. Voorbeelden van deze vormingen zijn de militaire basisvorming of de verschillende taalcursussen. Tenslotte zorgen zij ook voor een maximale gelijkwaardigheid tussen de vormingen binnen Defensie en die in burgerscholen. Waar mogelijk zullen ze vormingen uitbesteden.

De sectie Organisatie Vormingen

Deze sectie is verantwoordelijk voor de steun aan de vormingsinstellingen van Defensie. Dit omvat niet alleen de organismen die hiërarchisch afhangen van HRC maar ook alle andere eenheden binnen Defensie waar vorming wordt gegeven. Ze zorgen ervoor dat deze organisaties de vormingen op een kwalitatieve manier kunnen geven. Het gaat hierbij over het nodige personeel (zowel onderrichters als ondersteunend personeel), de nodige infrastructuur (klaslokalen, burelen, logement, oefenterreinen), materieel (voertuigen, bewapening, didactisch materiaal), maar ook budgetten.

De sectie Beleid en Tools

Zij stelt, in overleg met de interne en externe partners van HRC, de nodige processen en richtlijnen op. Ze zorgt ook voor de nodige pedagogische ondersteuning. Zij levert aan de methodologische cellen in de vormingsinstellingen de nodige richtlijnen en steun. Deze cellen zijn verantwoordelijk voor de coaching en evaluatie van de onderrichters, Bovendien beheert deze sectie de belangrijkste informaticatools die bij de planning en uitvoering van de vormingen gebruikt worden.

Het spreekt voor zich dat een nauwe samenwerking tussen de personeelsbeheerder en de vormingsbeheerder onontbeerlijk is voor een efficiënte competentieontwikkeling. Dit was dan ook de hoofdreden voor de integratie van DG Fmn binnen DG HR.

BDL
BDL
Outsourcing
Outsourcing
Waarden in een stripverhaal
Waarden in een stripverhaal