Voorwoord HR Topics door Dir Gen HR

Artikel: Dir Gen HR – Foto's: Daniel Orban-Jürgen Braekevelt - Robin Mues

Beste lezer, de eerste editie van HR Topics is een feit. Weer een bouwsteentje om beter met u in contact te blijven, u informatie te geven en u op de hoogte te houden over het reilen en zeilen binnen de wereld van DG HR.

Communicatie en informatieverstrekking zijn, zeker in deze tijden van verandering en transformatie, belangrijk. Onbekend is onbemind, en onduidelijkheid en onzekerheid leiden tot doemdenken en speculatie. Er wordt momenteel ook erg de nadruk gelegd op de dingen die moeilijk lopen, terwijl we ook dagelijks positieve verhalen mogen meemaken.

Het is geen groot nieuws om nu te stellen dat de Human Ressources meer dan ooit kritische assets zijn voor Defensie. We moeten ons personeel dan ook goed verzorgen. Informeren maakt daar deel van uit en daarom zullen we u op regelmatige basis artikels aanbieden via HR Topics. We hopen u hiermee een beter inzicht te geven over de manier waarop de Human Ressources worden beheerd en hoe en waarom we een aantal uitdagingen te lijf gaan.

In dit eerste nummer gaan we dieper in op de realisatie van een wet, een koninklijk en een ministerieel besluit want deze vormen de basis voor uw statuut. U zult bij het lezen trouwens zelf ontdekken waarom er zo’n lange weg is af te leggen tussen dat ene goede idee en de praktische uitvoering ervan.

In de HR-Topics zullen we eveneens andere onderwerpen aansnijden die jullie nauw aan het hart liggen: het statuut BDL, de pensioenen, de evolutie van de effectieven, de outsourcing, de maaltijdvergoedingen, de herstructurering, de uitwerking van de Strategische visie, de initiatieven rond het valoriseren van de hoge werkdruk, enz.

De eerste editie van HR Topics is een feit. Weer een bouwsteentje om beter met u in contact te blijven

Neem nu het BDL-statuut. Velen spreken er over, maar weinigen kennen het statuut goed genoeg om de mogelijkheden ervan juist in te schatten. BDL dient gezien te worden als een belangrijk instrument om, in de geest van deze tijd, te zorgen voor het maximaal uitbouwen van het potentieel van onze mensen. De militairen starten hun professionele loopbaan bij Defensie en krijgen zoveel mogelijk troeven mee om na een aantal jaren de sprong naar een volgende periode in hun loopbaan te maken. Liefst van al zouden we hebben dat ze deze sprong bij ons in Defensie maken door bijvoorbeeld over te gaan naar het beroepskader en/of naar een andere personeelscategorie. Maar indien niet, dan zullen onze BDL-ers toch zoveel mogelijk bagage meegekregen hebben om een succesvolle verderzetting van hun professionele loopbaan buiten Defensie te realiseren. Het is trouwens heel duidelijk dat we al onze mensen, zowel BDL als beroeps, de komende jaren heel erg zullen nodig hebben en de vrees van sommigen dat we onze BDL-ers na acht jaar aan de deur zullen zetten is compleet verkeerd. Sterker nog, elke BDL-er heeft heel veel kans om bij Defensie te kunnen blijven indien hij dit wenst en goed functioneert binnen onze organisatie. Laat dit alvast een eerste belangrijke boodschap zijn die u uit deze HR topic kan meenemen.

Om u op de hoogte te houden van de vooruitgang in bepaalde dossiers, zelfs al zijn deze nog niet op het finaal punt van realisatie, zullen we ook regelmatig kleinere courantere HR-artikels met u delen.
Ik wens u alvast veel leesplezier.

Luitenant-generaal van het vliegwezen Jan Hennes, ir.
Vleugeladjudant van de Koning
Directeur-generaal Human Resources