Eager Lion 2017

Artikel en foto’s: Comopsland

De oefening Eager Lion 2017 (EL17) werd van 29 april tot en met 22 mei 2017 in Jordanië georganiseerd. Defensie heeft deelgenomen met een detachement personeel van het 2 Bataljon Commando’s, het Trainingscentrum voor Parachutisten, de Special Forces Group, het Hoofdkwartier Lichte Brigade en de Information Operations Group.


Eager Lion is de grootste oefening van het U.S. Central Command, gericht op het versterken van de militaire relaties tussen de VS en Jordanië. Internationale partners nemen enkel deel aan de edities van de oefening in de oneven jaren. Dit betekent dat Eager Lion in de even jaren een uitsluitend binationale oefening is waarbij de VS de leiding heeft over de uitvoering van de terrein- en commandopost-oefening (FTX/CPX). Gedurende de oneven jaren spreken we van een internationale oefening waarbij de Jordanian Armed Forces (JAF) het heft in eigen handen nemen.

De algemene doelstelling van de internationale partners is om de JAF te coachen en niet om de oefening zelf aan te sturen en te leiden. Gedurende een persconferentie in de JAF SOCOM op 7 mei 2017 hebben de Jordaanse brigadegeneraal Khaled en de Amerikaanse generaal-majoor Hickman (deputy commander US CENTCOM) de volgende doelstellingen verduidelijkt:

  1. Capacity building: de doeltreffendheid, kennis en vaardigheden van partners uit het Midden-Oosten verhogen (Jordanië, Libanon, Koeweit, Pakistan, …) bij onder meer de planning en uitvoering van special operations.
  2. Interoperability: de effectiviteit en efficiëntie verhogen van joint en combined entiteiten van Westerse partnernaties en naties van de Levant, die nauw samenwerken om gemeenschappelijke vijanden te neutraliseren.
  3. Show of force: de wereld aantonen dat een zeer omvangrijke coalitie zij aan zij staat.

Eager Lion wordt uitgevoerd in twee fasen. Gedurende de eerste of academische fase worden de JAF en de internationale partners gefamiliariseerd met doctrine en standaard operatieprocedures (SOP’s) van de VS. De tweede fase is de effectieve FTX/CPX waarbij ze gedurende een week een aantal scenario’s doorlopen die een gecoördineerde militaire reactie op conventionele en onconventionele dreigingen simuleren.

Het hoofddoel van de deelnemende eenheden van de Lichte Brigade was om deel te nemen aan een internationale oefening binnen de grote SOF-gemeenschap. In totaal hebben 1.157 militairen in SOF-gerelateerde functies uit dertien naties deelgenomen aan EL17.

De Lichte Brigade bevindt zich in een transitiefase naar een Special Operations Regiment (SOR). Daarin zullen de paracommandobataljons als een van hun potentiële taken een belangrijke ondersteunende rol verzekeren voor de SOF-eenheden. Gedurende EL17 heeft de Special Forces Support Group (SFSG) van het 2 Bataljon Commando’s SOF-eenheden ondersteund uit Jordanië, Griekenland, de VS, Australië & België gedurende diverse offensieve operaties.

 

De Belgische SF Gp en SFSG waren gedurende de oefening gestationeerd in het King Abdullah Special Operations Training Center (KASOTC) in Amman. Zo konden ze tijdens de meer rustige fasen van de FTX ook gebruikmaken van de gesofisticeerde trainingsfaciliteiten. Het KASOTC is een trainingscentrum dat up-to-date training verschaft op het gebied van counter-terrorism, special operations en irreguliere oorlogvoering aan militaire elite-eenheden en speciale ordehandhavingseenheden uit Jordanië en van over de hele wereld.

Info Ops Group neemt deel aan Eager Lion in Jordanië

Jordanië was als buurland van Syrië, Irak en Israël het gastland voor de jaarlijkse internationale oefening Eager Lion. Dit jaar namen zo’n 7.000 deelnemers uit 24 landen deel aan de groots opgezette oefening. Militairen uit het Midden-Oosten, de Verenigde Staten, Centraal-Azië, Australië en Europa trainden er gedurende één maand intensief samen. De Information Operations Group (Info Ops Gp) ontplooide een dertienkoppig detachement specialisten in de domeinen van CIMIC & PsyOps. Ze leverden er hun unieke bijdrage op het tactische en operationele niveau in een – weliswaar fictief – scenario dat nauw aanleunt bij de realiteit van de regio’s waarin Defensie vandaag ontplooid is.

 

Na de installatie en nodige acclimatisatie werd al snel overgegaan tot een zogenaamde in theatre training. Die bestond uit briefings, schiettraining en het aanleren van specifieke medische en tactische procedures. Dat gebeurde in een uitdagende, niet-alledaagse omgeving, zowel qua klimaat, reliëf als cultuur. Na die grondige voorbereiding konden de teams in de verschillende scenario’s ingezet worden.

 

Detachementscommandant kapitein Laperre benadrukt de motivatie en het enthousiasme van de Info Ops-teams: “De verschillende teams hebben zich op heel korte tijd een nieuwe setting eigen moeten maken, maar dankzij hun doorzettingsvermogen hebben ze zich volledig in de oefening kunnen integreren.”

Gedurende tien dagen vormde het Jordaanse landschap de setting voor een alsmaar groeiend conflict waarin de geallieerde troepen geconfronteerd werden met een toenemend aantal vluchtelingen en ontheemden. Het CIMIC-detachement stond in voor de samenwerking en coördinatie tussen de militairen enerzijds en de burgerorganisaties en overheid anderzijds. Die nauwe samenwerking bleek noodzakelijk om alternatieve aanvoerlijnen te vinden en de ontplooiing van de humanitaire hulp in de inzetzone te organiseren. Luitenant Mahieu, verantwoordelijk voor de planning van de civil affairs: “Door de nabijheid van de Syrische grens en de effectieve hulp die Jordanië biedt, leek elke aanvraag voor humanitaire hulp erg realistisch en behandelden we ze met de hoogste prioriteit. Zo konden de overheid, de niet-gouvernementele organisaties en de militairen efficiënt samenwerken.”

De Belgische PsyOps-operatoren werden samen met hun Amerikaanse, Italiaanse en Franse collega’s ingezet om aan de hand van luidsprekerberichten een deel van de bevolking te informeren. Dit kon gaan over waarschuwen voor een dreigende aanval tot de locatie aangeven van een vluchtelingenkamp of hulppost.

 

Dankzij de goed uitgewerkte scenario’s werd ook het Belgische PsyOps-detachement uitermate efficiënt ingezet. Insertie via fast roping vanuit de helikopter, gijzelneming op de luchthaven van Amman, propaganda-analyse, … Korporaal Matanda getuigt: “In dergelijk realistisch conflictgebied je functie kunnen uitvoeren is een grote meerwaarde voor toekomstige oefeningen en operaties.”

 

Eager Lion bleek een unieke kans om de specifieke capaciteiten van de Info Ops Gp te trainen in een internationale en realistische omgeving. Dankzij onze talenkennis, professionalisme en flexibiliteit werd de Belgische bijdrage internationaal zeer gewaardeerd. We mogen dan ook spreken van een win-winsituatie. De Info Ops Gp kijkt er alvast naar uit zich opnieuw te mogen bewijzen in Jordanië.

PSYOPS

Psychologische operaties, kortweg PsyOps, is het benaderen een geselecteerd doelpubliek via verschillende kanalen om de houdingen of gedrag te beïnvloeden. De PsyOps-teams gebruiken daarvoor vooraf bepaalde thema’s of onderwerpen. Ze kunnen bijvoorbeeld de wil om te vechten afzwakken of juist de samenwerking aanwakkeren.
Ze beschikken hiervoor over een arsenaal aan mogelijke middelen zoals sociale media, tactische luidsprekerberichten, radioboodschappen of face-to-facegesprekken. Ook de analyse van propaganda of het ontwerpen van counterpropaganda behoort tot het PsyOps-takenpakket.

CIMIC – civil affairs

Dankzij de CIMIC-operatoren krijgt de militaire commandant een volledig beeld van de burgeromgeving waarin hij opereert. De civiel-militaire samenwerking wordt zeer ruim opgevat en gaat van contactname met de plaatselijke burgemeester, het opstellen van een village profile tot het faciliteren van hulp aan de burgeromgeving door samenwerking en coördinatie met burgerorganisaties. CIMIC zal steeds in functie staan van de opdracht van de militaire commandant.