Dresseur pakt de wapens aan

Artikel : Jean-François Dubois – foto's : Michel van Reysen, Daniel Orban, Vincent Bordignon

Op kaliber en met het oog

Het nazicht van de loop van een vuurwapen elimineert alle risico’s op breuk en draagt hierdoor bij aan het verzekeren van de veiligheid van de schutter. Hiervoor doet de ‘dresseur’ beroep op zijn beide ogen en kalibers, lange metalen cilinders met de diameter van het overeenkomende kaliber van het wapen waarmee hij de juiste afmetingen van de loop controleert door deze te vergelijken met de afmetingen van de cilinder. Verschillende punten worden nagekeken: gebreken, slijtage, erosie … . Het rechtzetten of afstellen gebeurt wanneer de loop afwijkingen vertoont. Licht op de loop verklapt of die geplooid is of niet. “Door de lichtinval kan ik met zekerheid zeggen waar, onder welke hoek en hoe erg de loop geplooid is”, legt Eric Schmitz uit. Het dresseren of de handeling om de loop te rechten voert men koud uit met behulp van een pers. “Je moet waakzaam zijn om de elastische drempelwaarde van het staal niet te overstijgen” benadrukt Eric. Om veiligheidsredenen wordt geen greintje van twijfel toegestaan. In zeer zeldzame gevallen zal men overgaan tot het gebruik van een endoscoop maar deze techniek onthult niet alle gebreken.

Van een 5.56 naar een .50

1500 wapens worden jaarlijks door het atelier Bewapening gecontroleerd. Daar bovenop komen nog eens de wissellopen van de Minimi, MAG en de .50. “Het gebeurt dat we bij levering van nieuwe lopen een geplooid of een stuk met gebreken ontvangen”, zegt Eric. “In dat geval doen wij een beroep op garantie”.

Ieder wapen dat Defensie gebruikt wordt jaarlijks in de eenheid gecontroleerd tijdens de Service Inspection Armement (SIA). De niet-conforme wapens vertrekken naar het CCR&A voor een grondige inspectie en de nodige herstellingen. Ongeveer 85% van de lopen wordt terug in orde gezet. De dresseur brengt tijdens de inspecties markeringen aan om de fases van de controle en de op te volgen punten aan te duiden. Voor de bewapening van een scherpschutter is het nazicht en de tolerantiegrens nog scherper.

Een ring is een vervorming veroorzaakt door het projectiel wanneer de loop vuil is of waterdruppels bevat. De druk uitgeoefend door het projectiel en haar vorm veroorzaken een zwelling van de loop. Regelmatig voorkomend bij 9mm et 7.62mm

Bij kaliber 5.56 is de taak lastiger

de markering met behulp van stempels op het koude metaal

40 lopen FNC geïnspecteerd per dag, 6 min per loop / 12 min voor een MAG

– Kostprijs nieuwe loop: 250 à 750 euro

Ieder huisje zijn kruisje, een dresseur vraagt veel van zijn ogen

de markeringen:
• J- de loop is bij de dresseur geweest ,
• * erosie; punt in de loop dat het meest slijt door de vlam ten gevolge van de explosie van het poeder
• (*) loop licht beschadigd
• (*)(*) loop versleten maar nog altijd bruikbaar/operationeel
Een nijpend gebrek

De vorming van een dresseur, gebaseerd op een gezellenstelsel waarbij je een leerling en een instructeur hebt, duurt drie jaar. Gezien de leeftijdscategorie is er dringend vers bloed nodig.

“We zijn slechts met twee en we werken voor alle componenten. Bij FN in Herstal zijn er ook en tweetal maar zij hebben geen ervaring met oudere gebruikte lopen”, zeggen beide specialisten. Dresseur zijn is trouwens een cumulfunctie, zij voeren ook de administratieve opvolging uit van de wapens wat logisch is omwille van het aspect veiligheid.

De nood aan gekwalificeerd personeel is hoog, al is het maar om het hoofd te bieden aan verloven, ziekte, overlijdens … . Om deze job uit te voeren hoef je niet specifiek wapenmaker te zijn; een jong iemand die met beide handen kan werken, een goed inzicht heeft in mechanica, van solderen houdt en met beide ogen de details goed kan zien volstaan”, besluit Eric. Wie zich geroepen voelt kan altijd contact nemen beide dresseurs of met de atelierchef Dhr Roger Potdevin.