De nieuwe organisatie van de Defensiestaf

Geen revolutie, maar een evolutie

Tekst: Rodolphe Polis – foto's: Vincent Bordignon, Jürgen Braekeveldt

De invoering van de nieuwe organisatie van de Defensiestaf is geen geheim meer. Sinds september 2018 is die een feit. Het is dan ook logisch dat de Algemene Directie Strategische Communicatie (DG StratCom) het onderwerp naar zich toe trekt om de belangrijkste veranderingen toe te lichten. Daarvoor geven we het woord aan de belangrijkste betrokkenen bij de reorganisatie.

Strategische visie, transversaliteit en integratie vormen de belangrijkste pijlers van deze modernisering, die er zestien jaar na de invoering van de eenheidsstructuur komt. De organisatie op zich wordt niet omgegooid. Een deel van de processen werd herzien en een aantal bevoegdheden opnieuw geformuleerd, om de groeiende verzuiling en soms zelfs isolationisme binnen de Defensiestaf tegen te gaan en het organisatorisch beheer nadrukkelijk de 21ste eeuw binnen te leiden.

Zes verantwoordelijke betrokkenen werden geïnterviewd om uit te leggen waarom een reorganisatie van hun respectievelijke domein binnen de Defensiestaf noodzakelijk was.