BelADL en « blended learning »

Philippe KELLEN
Het prille begin

“Blended learning”, door de CHOD begin 2012 geformaliseerd, is een mix van online vormingen en face-to-face vormingen en is gekoppeld aan het BelADL-platform, dat toegankelijk is via het internet.

Door de jaren werden verschillende “blended learning”-projecten opgestart. Sinds maart 2019 heeft het platform meer dan 21.000 geregistreerde gebruikers, militairen, burgers en externen die een band hebben met Defensie.

Vanaf 2012, en op vrijwillige basis, werden kleine projecten van leren op afstand verwezenlijkt, zoals de cursussen en oefeningen van de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) voor de sociale promoties (CourCo, cursus per briefwisseling), of de theoretische cursussen over de verschillende voertuigen bij Defensie, met hulp van het CIBE Sud en het CBOS Noord.

De veralgemening

Vanaf 2016 is het gebruik van BelADL veralgemeend binnen Defensie. De opfrissingscursussen en de jaarlijkse tests van de JICCS (Joint Individual Common Core Skills) werden erin opgenomen door de betrokken vormingsorganismen. Deze cursussen en tests zijn eenvoudig toegankelijk voor iedereen. In 2018 hebben meer dan 13.000 personeelsleden hun jaarlijkse tests van de JICCS uitgevoerd op BelADL.
Bepaalde accreditaties gebeuren nu ook via BelADL. Dit is het geval voor het personeel dat het beveiligd netwerk SDN (Secure Defence Network) moet gebruiken. ACOS IS maakt gebruik van het platform voor een samenvattende cursus van de materie en een certificerende proef. Tot op heden werden meer dan 500 personen geaccrediteerd.

In de toekomst zou het ook kunnen worden gebruikt voor andere beveiligde netwerken zoals het BINII-netwerk (Belgian Intelligence Network Information Infrastructure).

De Basisstafvorming in “blended learning”

De Basisstafvorming (BStV), een statutaire vorming die in principe door alle officieren wordt gevolgd vooraleer de graad van kapitein te bereiken, ondergaat eveneens een wijziging. Tot in 2018 bestond de BStV uit twee vormingsperiodes van 15 dagen, een gemeenschappelijke fase en een Ops-fase, face-to-face in het Defensiecollege (DefCol). Sinds het begin van 2019 werd “blended learning” ingevoerd in de gemeenschappelijke fase. Ze bestaat nu uit:

  • Een contactdag
  • 6 dagen afstandsleren, vrij te kiezen binnen een periode van twee maanden
  • 8 dagen face-to-face cursussen in het DefCol

Het doel is de werkwijze flexibeler te maken, zowel voor de organisatie als voor de stagiairs. Voor deze laatsten gaat het er ook om hen een beter evenwicht tussen werk en privé te kunnen bieden.

Het bewerkstelligen van 6 dagen afstandsonderwijs kwam er niet als bij toverslag! Er moest gekozen worden welke cursussen om te zetten in e-learning om vervolgens de transformatie ervan aan te pakken samen met de verschillende betrokken professoren. Een open source programma voor het ontwerpen van cursussen (Xerte) werd in gebruik genomen binnen Defensie om deze cursussen aantrekkelijk te maken.

De korpscommandanten dienden ook te worden gesensibiliseerd om de 6 dagen vorming op afstand toe te staan, in overleg met de betrokken jonge officieren. Voor de gelegenheid werd een leerovereenkomst in het leven geroepen. Vandaag hebben meer dan 120 officieren, verdeeld over vier sessies, dit nieuwe vormingsconcept van het DefCol doorlopen. Dankzij de feedback hebben we de eerste indrukken kunnen verzamelen:

  • Over de 6 dagen gepland voor het afstandsleren heeft een kleine minderheid verklaard, vooral tijdens de eerste sessie, niet alle dagen te hebben gekregen of zich niet volledig te hebben kunnen loskoppelen van het dagelijkse werk tijdens deze periode.
  • De hoeveelheid leerstof werd als een beetje te omvangrijk beoordeeld in het begin, maar dit werd later aangepast.
  • Wat de kwaliteit van de vorming betreft, werden twee lessen getrokken en de nodige verbeteringen doorgevoerd:
    • Eerst en vooral de noodzaak de vorming op afstand te “blenden”. Elke vorming op afstand moet worden gevolgd door een korte face-to-face samenvatting. Dit is ondertussen het geval.
    • Bepaalde online-cursussen haalden ook niet het kwaliteitsniveau van andere cursussen. Ze worden herbekeken door de betrokken professoren.
Wat brengt de toekomst ons?

Bij de start van het BelADL-project waren sommige professoren of vormingsorganismen terughoudend ten opzichte van “blended learning” en het platform. Dankzij alle positieve voorbeelden van diverse vormingen op BelADL vallen de reserves beetje bij beetje weg. Het gebruik van het platform raakt meer en meer veralgemeend.

Eén van de uitdagingen is het verhogen van de synergiën tussen de vormingsorganismen. Zo kunnen de onlangs door het DefCol aangemaakte cursussen eenvoudig worden aangepast om eveneens te worden gegeven tijdens de vormingen in de KSOO.

Een andere, meer technische uitdaging wordt een betere integratie van de systemen HRM@Defence, ELM en HCM (zie de voorgaande HR-Topics). Zo zouden de punten van de JICCS afgelegd op BelADL bijvoorbeeld automatisch in deze systemen kunnen worden opgenomen.

“Blended learning” en het erbij horende BelADL-platform evolueren voortdurend. Neem eens een kijkje! Aarzel niet om contact op te nemen met het BelADL-team op het adres beladl@mil.be voor gelijk welke behoefte of vraag ter zake.