BDL, veel meer dan zomaar een contract beperkte duur

Tekst: Sandra Bertocchi - foto's: Jurgen Braekevelt, Ritchie Sedeyn, Daniel Orban

Sinds 2014 werft Defensie alle soldaten en matrozen aan in het statuut BDL (Beperkte Duur/Durée Limitée). Ondertussen is dit ook voor een deel van onze onderofficieren en officieren het geval. De BDL-militair neemt dienst voor een initiële loopbaan van 12 jaar. Tot voor kort was dit 8 jaar. Toch biedt het BDL-statuut meer mogelijkheden dan de naam laat vermoeden. Hoog tijd om de krachtlijnen van het statuut nog eens onder de aandacht te brengen en een paar mythes uit de wereld te helpen.

Permanente instroom van jonge operationele militairen

Het BDL-statuut is duidelijk veel meer dan zomaar een contract beperkte duur. Het biedt in de eerste plaats een gegarandeerde werkzekerheid voor 12 jaar. Dankzij de vele doorgroeikansen en het uitgebreid aanbod aan begeleidingsmaatregelen voor wie elders verder wil, vormt het BDL-statuut een stevige springplank naar een geslaagde professionele toekomst. Zowel binnen Defensie als daarbuiten.

 

Het statuut van de BDL-militair is bijna identiek aan dat van de beroepsmilitair. De afwijkingen gaan bijvoorbeeld over de mogelijkheden tot voortgezette vorming. Verder hebben ze dezelfde rechten (verlof, verloning en vergoedingen, …) en natuurlijk ook plichten (tuchtstelsel, dienstregeling in de eenheid, fysieke geschiktheid, …) als alle andere militairen.

 

De BDL-loopbaan is opgedeeld in verschillende blokken. Net als alle andere militairen doorlopen zij een kandidatuurperiode van drie jaar met daarin de basisopleiding, een opleiding gericht op het beroep of de functie en een stage in de eenheid. Daarna begint de retentieperiode waarin ze als inzetbare militairen hun job zelfstandig uitoefenen in een basisfunctie in een operationele eenheid. Ten vroegste bij het begin van het zesde jaar van de dienstneming kan op eigen aanvraag de eindeloopbaanperiode van maximum een jaar ingaan. Wie dat wil, geniet in die periode van een hele waaier aan begeleidingsmaatregelen die de stap naar een loopbaan buiten Defensie vergemakkelijken. De eindeloopbaanperiode kan ook later starten en begint ten laatste bij aanvang van het laatste jaar van de dienstneming. Maar zover hoeft het niet te komen. Het is onze bedoeling de BDL-militairen de kans te bieden om een volledige loopbaan als militair te volbrengen dankzij de interne werving.

Doorgroeien binnen Defensie dankzij de interne werving

De start van de retentieperiode, is voor de BDL-militair hét moment bij uitstek om al eens na te denken over de toekomst. Sommigen weten dan al zeker dat ze een loopbaan bij Defensie willen! Dat kan via de interne werving.

 

Interne werving is de verzamelnaam voor de verschillende doorgroeimogelijkheden die vandaag bestaan. Elk jaar bepaalt Defensie op basis van de behoeften welke opties aangeboden worden, voor hoeveel vacatures en in welke beroepen of specialiteiten. Een nota met deze informatie en met meer uitleg over de procedures en de voorwaarden waaraan je moet voldoen om deel te nemen, wordt verspreid naar de eenheden. De BDL-militair die voor interne werving in aanmerking komt, krijgt ook persoonlijk bericht en in verschillende grote kwartieren worden briefings georganiseerd. Verder staan ook de HR-medewerkers in de eenheid en de personeelsbeheerders van DG HR de geïnteresseerden bij met raad en daad.

De overgang

Een BDL-militair die zich helemaal thuis voelt in zijn of haar personeelscategorie en hierin verder wil, kan deelnemen aan de overgang. Bij een overgang behoud je je personeelscategorie, eenheid en functie maar ga je over naar het beroepsstatuut.

 

De beoordeling over de wijze van dienen tot dan toe, is hier van doorslaggevend belang. Ze wordt gebruikt om de deelnemers te rangschikken. De BDL-vrijwilliger die weerhouden wordt voor de overgang, wordt beroepsvrijwilliger en kan zijn loopbaan voortzetten tot aan het pensioen. Na verloop van tijd is zelfs een nieuwe deelname aan de interne werving mogelijk om bijvoorbeeld beroepsonderofficier te worden. Hetzelfde geldt voor de BDL-officieren en -onderofficieren.

De promotie op diploma

Promotie op diploma kan op twee manieren. Ofwel kan je doorgroeien naar de hogere personeelscategorie, bijvoorbeeld van onderofficier naar officier. Ofwel ga je in dezelfde personeelscategorie naar een hoger niveau, dus van onderofficier niveau C naar onderofficier niveau B. Alleen militairen die over het vereiste diploma beschikken, komen hiervoor in aanmerking. Voor de BDL-militairen betekent de promotie op diploma ook dat ze beroepsmilitair worden en hun loopbaan kunnen voortzetten tot aan het pensioen.

 

Van de BDL-vrijwilliger wordt een diploma hoger secundair onderwijs gevraagd, ongeacht het type (algemeen, technisch of beroeps).

 

Voor de andere personeelscategorieën gaat het om een specifiek diploma, op basis van de bestaande organisatiebehoeften, bijvoorbeeld een bachelor verpleegkunde of ICT of een master in de psychologie,… Alleen de BDL-militair die het correcte diploma op zak heeft, kan deelnemen.

 

Voor wie binnen de eigen personeelscategorie blijft en enkel van niveau verandert, is de wijze van dienen de doorslaggevende factor bij het bepalen van de rangschikking.

 

Wie van personeelscategorie verandert, moet in de Dienst Onthaal en Oriëntering (DOO) de psychotechnische proeven afleggen die ook bij de externe werving van toepassing zijn. Voor de rangschikking blijft de wijze van dienen van groot belang, maar ook het resultaat van de psychotechnische proeven wordt in dit geval in rekening gebracht.

De BDL-militair die bij Defensie een toekomst wil uitbouwen, beschikt dus via de interne werving jaarlijks over verschillende opties om de loopbaan verder te zetten, en dit gedurende de volledige duur van de retentieperiode.

Of toch elders aan de slag….

Ondanks de vele mogelijkheden die Defensie biedt, is het perfect mogelijk dat sommigen om uiteenlopende redenen toch kiezen om andere horizonten op te zoeken. Dat betekent niet dat we hen aan hun lot overlaten. Zo brengt de dienst externe mobiliteit van DG HR alle BDL-militairen die daarom vragen, in contact met de VDAB of met ACTIRIS voor wie in Brussel woont. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor al wie vragen heeft over de eindeloopbaanperiode en alles wat daarmee gepaard gaat.

 

Elke BDL-militair kan vanaf het 8e jaar dienst een beroep doen op persoonlijke begeleiding door een gespecialiseerd outplacementbureau.

 

De BDL-militairen doen tijdens hun periode bij Defensie natuurlijk heel wat ervaring op en vergaren een uitgebreid pakket aan gedrags- en professionele competenties. Wie toch nog extra opleidingen wil volgen, kan een vormingsbudget krijgen van maximum 1.850€ en een vormingsverlof van maximaal 120 uur.

 

Iedereen heeft ook recht op één maand betaald oriëntatieverlof. Die periode is bedoeld om volop de arbeidsmarkt te gaan verkennen door actief te solliciteren, een eigen zaak op te starten, … Het spreekt vanzelf dat de BDL-militair gedurende die volledige maand niet in de eenheid aanwezig hoeft te zijn.

 

Last but not least, geeft Defensie ook financieel nog een extra steuntje in de rug onder de vorm van een reclasseringspremie. Het bedrag varieert van 6 keer tot 14 keer de laatste maandwedde. Hoe langer iemand blijft en bijdraagt aan de opdrachten van Defensie, hoe hoger de reclasseringspremie. Inzet en trouw worden beloond.

HRC
HRC
Outsourcing
Outsourcing
Waarden in een stripverhaal
Waarden in een stripverhaal